Struktura Organizacionih Jedinica Doma Zdravlja Rožaje

Direktorica Doma zdravlja Rožaje
spec. pneumoftiziolog dr Sanja Beloica

 

direktorica doma zdravlja rozaje

 

Glavni tehničar
Mirsad Muković

 

 

TIM 1
 • dr Jaho Pepić spec.medicine rada
  Emila Košuta med.sestra
TIM 2
 • dr Fikret Mujević spec. medicine rada
  Envera Kalač med. sestra
TIM 3
 • dr Jasmin Sutović spec. opšte medicine
  Azra Korać med. sestra
TIM 4
 • dr Almir Honsić doktor medicine
TIM 5
 • dr Anes Muratović doktor medicine
  Ineta Murić med. sestra

Radno vrijeme:
Prva smjena: 07:00 – 15:00
Druga smjena: 14:00 – 21:00
Vikendom: 07:00 – 15:00

TIM 1
 • dr Mehmed Kurpejović spec. pedijatar
  Vesna Bulatović med. sestra
TIM 2
 • dr Nervija Dedeić spec. pedijatar
  Meliha Nurković med. sestra
TIM 3
 • dr Mirsad Hodžić spec. pedijatar
  Hasnija Musić med. sestra
TIM 4
 • dr Senad Lukač spec. pedijatar
  Fehmina Bajrović med. sestra

Radno vrijeme:
Prva smjena: 07:00 – 15:00
Druga smjena: 14:00 – 21:00
Vikendom: 07:00 – 15:00

TIM 1
 • prim. dr sci. Azra Lukač
  Naza Kurpejović med. sestra
Radno vrijeme:
Prva smjena: 07:00 – 15:00
Vikendom:
INTERNO ODJELJENJE
 • internista dr Asad Kalač
DJEČIJE ODJELJENJE
 • pedijatar dr Edisa Zekić
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
 • ginekolog dr Almina Dacić

Dopunski rad doktora iz drugih ustanova

 • dr Vanja Vukićević Fizijatar – OB Berane
 • dr Tanja Cimbaljević Urolog – OB Berane
 • dr Igor Babić Hirurg – OB Berane
 • dr Saša Novović Ortoped – OB Berane

Dopunski rad doktora iz naše ustanove u druge ustanove

 • dr Edisa Zekić Pedijatar – OB Bijelo Polje

Dopunski rad doktora u okviru DZ Rožaje

 • dr Fikret Mujević Medicina rada – DZ Rožaje
 • dr Jaho Pepič Medicina rada – DZ Rožaje
 • dr Saimir Markišić Medicina rada – DZ Rožaje
 • dr Sead Nurković Medicina rada – DZ Rožaje
 • dr Sanja Beloica Interno odjeljenje – DZ Rožaje
Scroll to Top