SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

OFTALMOLOŠKA AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h
dr mr. spec. oftalmolog Saimir Markišić

PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h
spec. psihijatar dr Sead Nurković

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Radno vrijeme
07h-15h
spec. radiolog dr Sajma Pepić

ORL AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h
prim. dr spec. otorinolaringolog Rifat Muković

INTERNISTIČKA AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h
spec. interne medicine Asad Kalač

HES

Radno vrijeme
07h-15h
spec. epidemiolog Sadat Šutković

GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h
prim. dr sci. Azra Lukač

PNEUMOFTIZIOLOŠKA AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h

Scroll to Top