O NAMA

Prvi podaci o rožajskom zdravstvu datiraju početkom XX vijeka. Tek po završetku drugog svjetskog rata počinje da se razvija savremeni oblik organizovane medicinske zaštite. 1962 god. izgradjena je zgrada Zdravstvene stanice i otvoreni prvi stacionari. Dom Zdravlja postoji preko četrdeset godina i izrastao je u uglednu zdravstvenu instituciju s tradicijom. Organizovan je na primarnom i sekundarnom nivou.

Arhitektonsko rješenje je jedinstveno, sa dvije lamele komunikaciono povezano trećom kraćom, a na sredini, izmedju lamela nalazi se park, tako da se ima utisak da ste u nekoj renomiranoj klinici, odnosno vazdušnoj banji, jer se nalazi na hiljadu metara nadmorske visine. Dom Zdravlja Rožaje kontinuirano prati savremena zbivanja u zdravstvu pa se sa tog razloga radi na dodatnim edukacijama svih zaposlenih. Kao potvrda toga imamo 3 magistra medicinskih nauka i jednog primarijusa. Na taj način se postiže praćenje svih savremenih dostignuća u medicini. U potpunosti je sprovedena implementacija izabranih doktora, organizovani su novi oblici zdravstvene zaštite; fizikalana medicina na primarnom nivou, populaciono savjetovalište, savjetovalište za mlade, savjetovalište za reproduktivno zdravlje, jedinica za djecu sa posebnim potrebama, jedinica za mentalno zdravlje, centar za plućne bolesti i TBC. Na sekundarnom nivou u Domu zdravlja su tri odjeljenja : Interno, dječije, ginekološko-akušersko (najveće van bolničko odjeljenje u Crnoj Gori), odsjek za hemodijalizu te specijalističke ambulante ORL, oftalmologija, neurologija i internistička ambulanta koje rade svakog radnog dana. Uz to jednom nedjeljno rade ambulante za ortopediju, hirurgiju, urologiju, i fizijatriju - doktori specijalisti iz opštine Berane. Dom zdravlja Rožaje ima modernu RTG i UZ dijagnostiku, dva RTG aparata, mamograf, četiri UZ aparata i više EKG aparata, savremenu laborartorijsku opremu uz obučen medicinski kadar. Naravno na ovome nećemo stati, već ići na dalje osavremenjavanje organizacije rada, nabavci opreme, usavršavanju kadrova u čemu puni doprinos daju svi zapošljeni(menadžment, Lokalna uprava, Ministarstvo zdravlja FZZO, donatori i drugi).

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

OFTALMOLOŠKA AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h
dr mr. spec. oftalmolog Saimir Markišić

PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h
spec. psihijatar dr Sead Nurković

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Radno vrijeme
07h-15h
spec. radiolog dr Sajma Pepić

ORL AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h
prim. dr spec. otorinolaringolog Rifat Muković

INTERNISTIČKA AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h
spec. interne medicine Asad Kalač

HES

Radno vrijeme
07h-15h
spec. epidemiolog Sadat Šutković

GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h
prim. dr sci. Azra Lukač

PNEUMOFTIZIOLOŠKA AMBULANTA

Radno vrijeme
07h-15h

ORGANIZACIONE JEDINICE

MENADŽMENT


Direktorica Doma zdravlja Rožaje
spec. pneumoftiziolog dr Sanja Beloica

Glavni tehničar
Mirsad Muković

IZABRANI DOKTORI ZA ODRASLE


TIM 1
 • dr Jaho Pepić spec.medicine rada
  Emila Košuta med.sestra
TIM 2
 • dr Fikret Mujević spec. medicine rada
  Envera Kalač med. sestra
TIM 3
 • dr Jasmin Sutović spec. opšte medicine
  Azra Korać med. sestra
TIM 4
 • dr Emsal Mujević doktor medicine
  Ajsela Šahman med. sestra
TIM 5
 • dr Drita Dacić doktor medicine
  Ineta Murić med. sestra
TIM 6
 • dr Almira Honsić doktor medicine
  Fetija Honsić med. sestra
TIM 7
 • dr Almir Honsić doktor medicine
  Eldina Kardović med. sestra
Radno vrijeme:
Prva smjena: 07:00 - 15:00
Druga smjena: 14:00 - 21:00
Vikendom: 07:00 - 15:00
Kontakt: +382

IZABRANI DOKTORI ZA DJECU


TIM 1
 • dr Mehmed Kurpejović spec. pedijatar
  Vesna Bulatović med. sestra
TIM 2
 • dr Nervija Dedeić spec. pedijatar
  Meliha Nurković med. sestra
TIM 3
 • dr Mirsad Hodžić spec. pedijatar
  Hasnija Musić med. sestra
TIM 4
 • dr Senad Lukač spec. pedijatar
  Fehmina Bajrović med. sestra
Radno vrijeme:
Prva smjena: 07:00 - 15:00
Druga smjena: 14:00 - 21:00
Vikendom: 07:00 - 15:00
Kontakt: +382

IZABRANI DOKTORI ZA ŽENE


TIM 1
 • prim. dr sci. Azra Lukač
  Naza Kurpejović med. sestra
Radno vrijeme:
Prva smjena: 07:00 - 15:00
Vikendom:
Kontakt: +382

STACIONARI


INTERNO ODJELJENJE
 • internista dr Asad Kalač
DJEČIJE ODJELJENJE
 • pedijatar dr Edisa Zekić
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
 • ginekolog dr Almina Dacić

DOPUNSKI RAD DOKTORA


Dopunski rad doktora iz drugih ustanova

 • dr Vanja Vukićević Fizijatar - OB Berane
 • dr Hajran Kalač Neuropsihijatar - PZU Poliklinika "SmartDoktor" Bar
 • dr Tanja Cimbaljević Urolog - OB Berane
 • dr Igor Babić Hirurg - OB Berane
 • dr Saša Novović Ortoped - OB Berane

Dopunski rad doktora iz naše ustanove u druge ustanove

 • dr Edisa Zekić Pedijatar - OB Bijelo Polje

Dopunski rad doktora u okviru DZ Rožaje

 • dr Fikret Mujević Medicina rada - DZ Rožaje
 • dr Jaho Pepič Medicina rada - DZ Rožaje
 • dr Saimir Markišić Medicina rada - DZ Rožaje
 • dr Sead Nurković Medicina rada - DZ Rožaje
 • dr Sanja Beloica Interno odjeljenje - DZ Rožaje

KONTAKT

Zaštitnik prava pacijenata : dr Nervija Dedeić
Rad sa strankama
Ponedeljak, Srijeda i Petak
od 14h do 15 h
051/271-347

ADRESA

ul. 29 novembar 84310 Rožaje, Crna Gora

EMAIL ADRESA

dzrozaje@t-com.me

POZOVITE NAS

+382 51 271 347