DAN SEKSUALNE I REPRODUKTIVNE SVIJESTI

Jedan od glavnih problema javnog zdravlja su seksualno prenosive infekcije i one se ubrajaju među najčešće infektivne bolesti u svijetu. 

Prema podacima SZO, u svijetu svaki dan oko milion osoba oboli od neke seksualno prenosive bolesti, što može imati negativan uticaj na buduće seksualno i reproduktivno zdravlje.

Testiranje i rana dijagnoza, uz adekvatno liječenje, su od izuzetnog značaja za sprječavanje širenja infekcije, ali i razvoja zdravstvenih komplikacija kod inficiranih osoba.

Danas se većina polno prenosivih infekcija vrlo uspješno liječi, pri čemu terapija zavisi od uzročnika, a značajno je da se testiraju i liječe i partneri osobe kod koje je ona dijagnostikovana. 

Trudnoća i porođaj u doba adolescencije predstavljaju poseban zdravstveni i psihosocijalni problem, jer abortus, tj. namjerni prekid trudnoće, višestruko ugrožava psihofizičko zdravlje adolescentkinje. 

Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), od ukupnog broja namjernih abortusa u 2022. godini, preko 2,5% je izvršeno kod djevojaka mlađih od 20 godina.

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Scroll to Top